Czelatyce

Czelatyce – wieś w Polsce położona w województwie podkarpackim, w powiecie jarosławskim, w gminie Rokietnica. W latach 1975 - 1998 wieś należała do województwa przemyskiego.

Wieś założona została w XIV wieku początkowo na prawie ruskim, a następnie na prawie niemieckim. Pierwsze wzmianki o wsi pojawiają się w 1393 roku, kiedy to Mikołaj Mzurowski uposaża kościół parafialny w Rudołowicach. Wieś zamieszkana była przez ludność polską oraz ruską. W roku 1620 liczba katolików wynosiła 121 osób, a w roku 1785 wzrosła do 426 osób. W roku 1902 wieś zamieszkiwało 868 katolików oraz 10 grekokatolików. Długoletnimi właścicielami Czelatyc byli Derszniakowie, a następnie przeszła ona we władanie rodu Krasickich. W wieku XVIII Czelatyce przechodzą we władanie Franciszka Ustrzyckiego, którego potomkowie posiadali we władaniu część ziem aż do lat 40. XX wieku. W latach 30. XX wieku wieś znana była z radykalnego ruchu ludowego. W czasie II wojny światowej we wsi powstała komórka Batalionów Chłopskich.

W dniu 8 marca 1943 roku hitlerowcy przeprowadzili tu krwawą pacyfikację. Ofiary pacyfikacji uczczono wybudowanym po wojnie pomnikiem.

Po II wojnie światowej nastąpił rozwój wsi. Z Czelatyc pochodzi piastujący najdłużej na terenie województwa podkarpackiego przez 32 lata funkcję sołtysa - Edward Stefanowski.


źródło: www.encyklopedia.naukowy.pl/Czelatyce