Rokietnica

Gmina położona jest w odległości 15 km na południe od miasta Jarosław. Sąsiaduje od zachodu z gminą Roźwienica, od północy z gminą Chłopice, od wschodu z gminami Orły i Żurawica (powiat przemyski) oraz od południa na niewielkim odcinku graniczy z gminą Krzywcza (powiat przemyski). Zajmuje powierzchnię 57 km2 i jest jedną z mniejszych gmin, nie tylko w powiecie jarosławskim, ale i w całym województwie podkarpackim. Zamieszkuje ją 4522 osób, co w stosunku do powierzchni gminy oznacza wskaźnik zaludnienie 79 osób/ km2.

W skład gminy Rokietnica wchodzi pięć sołectw: Rokietnica, Wola Rokietnicka, Tapin, Tuligłowy i Czelatyce.

Na terenie gminy funkcjonuje 5 szkół podstawowych, przy których działają oddziały przedszkolne, oraz gimnazjum w Rokietnicy z pełnowymiarową halą sportową i z dwoma siłowniami (z możliwością ogólnego dostępu).

Gospodarka gminy Rokietnica ma charakter typowo rolniczy o wielokierunkowej produkcji rolnej. Grunty orne zajmują 3.084 ha, co stanowi 54,2 % ogólnej powierzchni, użytki zielone zajmują 476 ha tj. 8,4 %, lasy zajmują 1696 ha tj. 30,1 %, pozostałe grunty zajmują 408 ha tj. 7,3 %. Na terenie gminy funkcjonuje 859 indywidualnych gospodarstw rolnych, a przeciętna wielkość gospodarstwa wynosi 3,5 ha. W gminie działają warsztaty rzemieślnicze świadczące usługi w zakresie: obróbki drzewa, budownictwa ogólnego, szklarstwa, krawiectwa, mechaniki pojazdowej, kowalstwa i fryzjerstwa. Ponadto istnieje młyn gospodarczy i piekarnia. Dobrze rozwinięta jest sieć handlowa. Na terenie gminy występują pokaźne złoża gazu ziemnego, czego obrazem jest kopalnia gazu w miejscowości Tuligłowy. Przez teren gminy przebiega droga wojewódzka, drogi powiatowe oraz sieć dróg gminnych i wiejskich. Drogi te umożliwiają bardzo dobre połączenia komunikacyjne z Jarosławiem (15 km), Przemyślem (20 km), Łańcutem (40 km) i Rzeszowem (50 km).

Rokietnica posiada atrakcyjne tereny pod domki letniskowe położone w przysiółkach Nowy Świat i Zawarcie. Do atutów gminy Rokietnica można zaliczyć: czyste środowisko naturalne, ukształtowanie terenu sprzyjające rozwojowi agroturystyki i ekoturystyki, kompleksy leśne i dobrej jakości wodę. Daje to możliwość przygotowania infrastruktury rekreacyjno - wypoczynkowej (ścieżek rowerowych, szlaków turystycznych do wędrówek pieszych), zorganizowanie miejsc na kempingi, pola namiotowe itp.

źródło: http://starostwo.jaroslaw.pl/component/k2/item/162-gmina-rokietnica.htm